SRhF & Eftersöksakademin

 

Påskläger arrangeras åter 2021

 
OBS! Anmälan är bindande, inga pengar betalas tillbaka vid återbud.OBS! Medlemskap i SRhF krävs. Lägerdeltagare och hund skall vara
försäkrade.

SRhF ersätter inga skador på hund eller förare.
Hundarna skall vara vaccinerade enligt gällande regler.
Inga pengar betalas tillbaka vid återbud.