SRhF & Eftersöksakademin

 

Länkar

Ny film om räddningshundar, film gjord av SBK

SWIFT USAR Re-classification 2013 en film gjord av MSB

Certifiering av räddningsstyrkor, övning Jordbävning i Skövde

MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

 

Svenska Brukshundklubben

Swedish Rescue Training Centre

 

 

 

Utländska länkar

Räddningshundar i Norge

Räddningshundar i Danmark

Darmstadt Tyskland

Räddningshundar Holland

Räddningshundar Finland

________________________