SRhF & Eftersöksakademin

 

Hur SRHF bildades

 
Från idé till SRhF
Efter att genomfört en av de första (K038) Räddningshundförarkursen maj-89 såddes nog ett frö hos Carina Kjällman och Malin Ekström om att det här med att vara Räddnings- hundförare och vara en resurs i samhället i både Krig och Fred är lite annorlunda. Så de började att kolla bland andra hundmänniskor om vad de ansåg om att bilda en speciell förening för de med intresse av räddningsbiten. Lite av att Civilförsvarsstyrelsen (senare SRV) annonserat om att det behövs ca 600 ekipage i landet med den speciella utbildningen och verksamheten. Efterhand som fler utbildades för detta speciella syfte syntes ett ökat behov av någon sorts förening så efter snack med John Pellikka och Ulf Rygaard beslöt de att kalla samman några som skulle utgöra en arbetsgrupp för att förverkliga idén. Det första mötet skedde på räddningsskolan i Rosersberg 910316 och här valdes en interimsstyrelse. 

Under 1991 kom SRV med nytt förslag på Certprov varför SBK och SRhF blev inbjudna till Rosersberg att " tycka till" vid förevisning av den så kallade " Hundbanan " provisoriskt ordnad i Ruinstaden. Ansvariga för banan var Jan-Erik Sjöberg från SRV utb.-avd.

Och nog "tycktes det till". Varför nytt Certprov, bl.a. för att proven skulle bli så lika som möjligt på skolorna och i Skellefteå och Gotland. Från Verksamhetsberättelsen 1991-12-04 ser jag att vi har 205 medlemmar och att vi presenterat oss vid tj.hund SM, Frivillig konferensen, i Brukshunden och vid Tysklandsresan. Så är vi framme vid Årsmötet lördagen 7/12-91 i Rosersberg. Vad tror du var bokat för söndagen?? Ja just Ruinstaden. Även för den nya styrelsen i Sörgården för att vara i miljön. Rapport från 20/12-91 som underlag från Årsmötet den 7/12 och som fastställer att nu har "svensk Räddningshund Förarförening SRhF bildats
 • Föreningens ordinarie årsmöte arrangeras i samband med lagtävlingen i oktober varje år. Medlemsmöten kan med fördel anordnas vid större läger som sommarläger eller dyl.
   

 • Styrelsen sammanträder fyra till fem gånger per år.
   

 • Hemsidan är öppen för föreningens medlemmar att sprida information om träningshelger eller andra aktiviteter som kan vara aktuell för andra än bara lokalt.
   

 • Hemsidan är även öppen för publikation av bilder från aktiviteter. Antalet bilder och hur länge de kan ligga kvar beror på utrymmet på webbplatsen vid den tidpunkten, föreningen har ett begränsat utrymme.
   

 • Styrelsen har fattat ett beslut att bilder som publiceras på hemsidan är öppen för var och en att kopiera ner om så önskas, det vill säga inga copyright bilder kommer att läggas ut om inte styrelsen har beställ eller ev arrangör i förväg informerat styrelsen om detta.